محمدرضا امینی

محمدرضا امینی

 

درباره من

کار های تبلیغاتی و طراحی با فتوشاپ در ضمن بازاریاب را حرفه ای انجام میدهم

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠