حمید دنیوی

حمید دنیوی

 

درباره من

دانشجوی مهندسی عمران و یه طراح خوش ذوق😊

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠