مهدی نوایی

مهدی نوایی

 

درباره من

با این که کم سن هستم ولی دنبال پولم چون نمی خوام خرجمو پدرم بده
و همینطور کار کردنو دوست دارم.

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠