سید محسن سادات رسول

سید محسن سادات رسول

 

درباره من

سلام
یه برنامه نویس ساده دلم که 11 ساله مشغول به کارم

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ۱

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠