سید محسن سادات رسول

سید محسن سادات رسول

 

درباره من

سلام
یه برنامه نویس ساده دلم که 11 ساله مشغول به کارم

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ۱

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠