امید جراحی

امید جراحی

 

درباره من

گرافیک کار طراح با فتوشاپدر شرکت تعاونی تبلیغاتی پنجره هنر در حال انجام کار گرافیکی هستم.

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠