محمدرضا ولی زاد

محمدرضا ولی زاد

 

درباره من

دانشجوی رشته ی کامپیوتر

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠