سعید نمازی

سعید نمازی

طراح گرافیکی لوگو , بنر , کارت ویزیت و ...

 

درباره من

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠