روزبه صالحی

روزبه صالحی

گرافیست

(3 از 9 نظر )
 

درباره من

گرافیک و کار با نرم افزارهای طراحی و کار با نرم افزارهای نوازندگی

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ۱٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ۱٠