مهدی امانی

مهدی امانی

خدمات

(3 از 6 نظر )
 

درباره من

توانایی کار روزانه و دایمی برای خدمات و نظافت با وجدان کاری

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ۶

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ۶