افشار مقدم

افشار مقدم

نویسنده

(3 از 5 نظر )
 

درباره من

سابقه نویسندگی برای برنامه های تلویزیونی و همچنین طراحی گرافیک بر اساس مفهموم های ساده و تبلیغات

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ۶

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ۶