تکتم همتی

تکتم همتی

طراح

(3 از 1 نظر )
 

درباره من

طراح لباس و صاحب و طراح برند تکتم همتی. طراح پارچه و چاپ پارچه

مهارت های من

نظر کاربران


وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ۱

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ۱