رامین فرحزادی

رامین فرحزادی

برنامه نویس موبایل

(3 از 2 نظر )
 

درباره من

مهارت های من

نظر کاربرانوضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٢

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠