سروش احمدزاده

سروش احمدزاده

(3 از 2 نظر )
 

درباره من

مهارت های من

نظر کاربران

خیلی خوش حساب و منعطف هستند


وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ۱

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٢

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠