متین طیب تهرانی

متین طیب تهرانی

 

درباره من

برسی نیازهای سازمان برای تهیه ژنراتور کار با انواع ژنراتور دیزل و بنزینیانجام امور مربوط به سفارش گذاریطراحی تابلو برق

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٢

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠