الناز صبوری مقدم

الناز صبوری مقدم

برنامه نویس

(3 از 4 نظر )
 

درباره من

علاقه به همه زمینه های فناوری اطلاعات، برنامه نویسی را از چهار سال پیش شروع کردم و در حال حاضر در ساعات بیکاری پروزه های کوچک را انجام میدهم.

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ۱

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٣

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٣