سعید شجاعی

سعید شجاعی

مشاور طراحی شبکه

(2 از 1 نظر )
 

درباره من

سالها با سرویس دهنده های اینترنتی کار کرده ام و آشنا به امور راه اندازی سیستمهای مانیتورینگ امنیتی مباشم.

مهارت های من

نظر کاربران


وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ۱

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ۱