سمانه فرهمند

سمانه فرهمند

(2 از 3 نظر )
 

درباره من

سفارشی سازی سرویس SharePoint مایکروسافت مطابق با انواع کابریچک کردن مشکلات امنیتی سرویس های مایکروسافتارایه راه حل های سازمانی برای سیستمی کردن فرایندهای کاغذی

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ۱

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٣

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٣