سیاوش علوی

سیاوش علوی

(4 از 1 نظر )
 

درباره من

متخصص در امور پیاده سازی سیستمها تلفنی بر روی بستر ipپیاده سازی سیستمهای خودکار تماس گیرنده با مشتریپیاده سازی سیستمهای تلفنی ciscoپیاده سازی سیستمهای تلفنی با elastix و freepbx

مهارت های من

نظر کاربران


وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٣

  در حال انجام: ۱

  انجام شده: ٢