شایان سلطانی

شایان سلطانی

(3 از 5 نظر )
 

درباره من

انجام تمام امور مربوط به چاپ بر روی هدایای تبلیغاتی

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ۵

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ۵