مهرداد رضایی

مهرداد رضایی

مهندس الکترونیک

 

درباره من

کارشناس ارشد برق الکترونیک متخصص در امور پنل های خورشیدی

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ۱

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠