فرزاد فدوی

فرزاد فدوی

مهندس عمران

 

درباره من

سابقه درخشان در بازسازی و دکور. خوش قول و منصف

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ۱

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠