ساغر هاشمی نژاد

ساغر هاشمی نژاد

(4 از 5 نظر )
 

درباره من

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٢

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٣

وضعیت کارها

  ثبت شده: ۴

  در حال انجام: ۱

  انجام شده: ٣