محمد سعیدی

محمد سعیدی

(3 از 5 نظر )
 

درباره من

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ۱٢

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ۴

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٢

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٢