مهسا مولایی

مهسا مولایی

گرافیست

(4 از 21 نظر )
 

درباره من

برزویی

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٨۶

  در حال انجام: ۶

  انجام شده: ۱٢

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٢۴

  در حال انجام: ٨

  انجام شده: ۱۶