رضا_ هاشمی

رضا_ هاشمی

متخصص شبکه ,

(4 از 18 نظر )
 

درباره من

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ۴٧

  در حال انجام: ۵

  انجام شده: ٩

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٢۴

  در حال انجام: ۶

  انجام شده: ۱٨