پروفایل صبا مومنی

صبا مومنی
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده
0تومان درآمد کسب کرده
C ProgrammingC Sharp Programmingc++بازاریابی تلگرامتایپتبلیغاتدیجیتال مارکتینگ

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید