پروفایل farhad nasri

farhad nasri سخت کوش
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایلام
1,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
adobe photoshopMicrosoft WordPhotoshop

انجام کار تضمینی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید