پروفایل حمید بیاتی

حمید بیاتی مترجم همزمان انگلیسی
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده فارس
100,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
ترجمهترجمه بازرگانیترجمه پزشكیترجمه تخصصیترجمه عمومیترجمه فارسی به انگلیسیترجمه كامپیوترترجمه مالیترجمه معماری

فارغ التحصیل کارشناسی مترجمی همرمان انگلیسی از دانشگاه یزد

تحصیلات

 • کاردانی مدیریت گردشگری-جهانگردی
 • کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی

زبان خارجی

 • زبان انگلیسی
 • زبان فرانسه

سوابق کاری

 • همکاری به عنوان مترجم مکتوب و شفاهی با بسیاری از موسسات و مراکز سراسر کشور
 • ۷ سال سابقه ترجمه متون و مقالات، کتب؛ فارسی به انگلیسی و بالعکس

علایق شخصی

 • ترجمه همزمان تمامی امور مربوط به ترجمه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه متون، کتب و مقالات از فارسی به انگلیسی

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • مترجم فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مکتوب- کلیه مقالات و کتب تخصصی

  بصورت شخصی

  1389/02 - حالا

  مترجم فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مکتوب- کلیه مقالات و کتب تخصصی

 • مترجم فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مکتوب- کلیه مقالات و کتب تخصصی

  همکاری با اساتید دانشگاه دوره دانشجویی

  1392/11 - حالا

  مترجم فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مکتوب- کلیه مقالات و کتب تخصصی

 • مترجم فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مکتوب- کلیه مقالات و کتب تخصصی

  ترجمه تخصصی ترجمتن

  1398/02 - حالا

  مترجم فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مکتوب- کلیه مقالات و کتب تخصصی

 • مترجم فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مکتوب- کلیه مقالات و کتب تخصصی

  ترجمه تخصصی ترجمانیک

  1396/11 - حالا

  مترجم فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مکتوب- کلیه مقالات و کتب تخصصی

 • مترجم فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مکتوب- کلیه مقالات و کتب تخصصی

  ترجمه تخصصی ترجمیک

  1397/05 - حالا

  مترجم فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مکتوب- کلیه مقالات و کتب تخصصی

آموزش

 • کارشناسی - مترجمی همزمان انگلیسی

  علمی کاربردی جوادالائمه یزد

  1394/11 - 1396/11

  کارشناسی – مترجمی همزمان انگلیسی

 • کاردانی - مدیریت گردشگری - جهانگردی

  علمی کاربردی جوادالائمه یزد

  1392/11 - 1394/11

  کاردانی – مدیریت گردشگری – جهانگردی