پروفایل محمد طنازیان

محمد طنازیان معماری
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده گیلان
0تومان درآمد کسب کرده

آشنا با تمام برنامه های معماری تایپیست و مترور حرفه ای

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید