پروفایل s Khodakaram

s Khodakaram مهندس مکانیک
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
10تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
Auto cadMatlabsolidworks

به علاوه در نرم افزار آباکوس دارای مهارت هستم.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید