پروفایل فاطمه جعفرزاده

فاطمه جعفرزاده کامپیوتر
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان جنوبی
20تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

مالی و مالیاتی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید