پروفایل کامران توفیق

کامران توفیق
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده
0تومان درآمد کسب کرده

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

  • مدیر فنی

    شبکه هزاره سوم

    1392/01 - 1396/01

    مدیر شبکه داخلی و مدیریت ادمین و مدیریت فنی