پروفایل امیرحسن عبیدی

امیرحسن عبیدی طراح وبسایت
1 سال تجربه 6 پروژه کار کرده
5,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
IllustrationIllustratorNetworkProgrammingsketchUIUXwebsite design

سابقه کار (6)