بلاگ

کارمزد کاریشه از انجام خدمات چقدر است؟

کارمزد کاریشه از انجام خدمات برای فریلنسر ۸ درصد است که پس از انجام هر قسمت از پروژه در هنگام آزاد سازی پرداخت امن و دریافت پول از وی کسر می شود.