بلاگ

چطور قسمت توضیحات پروژه خود را مشاهده کنم؟

۱. در صفحه اصلی از منوی بالا گزینه «پروژه‌های من» را انتخاب کنید.

۲. در این صفحه تمام پروژه های خود را مشاهده می‌کنید.

۳. بعد از انتخاب هر پروژه وارد صفحه ای می‌شوید که می‌توانید در آن توضیحات پروژه را مشاهده کنید.