درباره ما

کاریشه در برونسپاری پروژه‌ها همراه کارفرما و فریلنسرهاست. با امید ساخت یک بازارکار همراه پا به عرصه‌ی بازار گذاشتیم. صنعت فریلنسیگ چند سال ما را مجذوب خودش کرده بود. معجزه‌ی تکنولوژی که می‌توانید از دفتر کارتان پروژه‌ای را به کسی بیرون از سازمانتان بسپارید یا از اتاقتان پروژه‌ها را انجام دهید. اینکه جایی کنار کارفرماها و فریلنسرها باشیم و محیطی امن و قابل دسترس برای همه بسازیم رویایی شد که ایده‌ی اولیه کاریشه را شکل داد. روز و شب با حداکثر توانمان سعی کردیم، با کاستی‌ها کنار آمدیم و هر روز مصمم‌تر شدیم که کاریشه فضایی است که می‌تواند قدمی در راستای آرامش خاطر و امنیت کارفرماها و فریلنسرها بردارد.
امیدواریم در این راه همراه ما باشید و با نظرات سازنده‌تان به بهتر شدنمان کمک کنید.
تیم کاریشه