بلاگ

حل اختلاف و داوری چگونه کار میکند؟

وقتی بین کارفرما و فریلنسر اختلافی بوجود می آید، سیستم حل اختلاف کاریشه کمک می کند تا مشکل بین آنها برطرف شود.

استفاده از سیستم حل اختلاف کاریشه اجباری نیست. اگر یکی از طرفین اختلاف، تصمیم به حل اختلاف در مراجع قضایی داشته باشد، می بایست در ابتدای ایجاد اختلاف این مورد را به کاریشه اعلام کند. در این صورت کاریشه مبلغ اختلاف را به حساب مرجع قضایی واریز خواهد کرد.

کاریشه مرجع قضایی نیست. این سرویس به درخواست کارفرما و فریلنسر، برای رفع مشکل بین آنها به وجود آمده است. اگر شما از سیستم حل اختلاف کاریشه استفاده می کنید، این حق را به کاریشه می دهید تا در مورد مشکل به وجود آمده تصمیم گیری کند و شما پس از تصمیم گیری،هیچگونه حق اعتراضی نخواهید داشت. لطفا قوانین اختلاف را مطالعه کنید.

کارفرما و فریلنسر هر دو می توانند اختلاف ایجاد کنند. اختلاف همیشه بر سر مجموع پرداخت های امن آزاد نشده می باشد. اگر پرداخت امنی هنوز ایجاد نشده یا آزاد شده باشد، شامل اختلاف نمی باشد مگر اینکه کارفرما تصمیم به ایجاد پرداخت امن جدید در اختلاف بگیرد.

اختلاف سه مرحله دارد. مذاکره – پیشنهاد آخر – داوری

مرحله مذاکره پس از ایجاد اختلاف توسط کارفرما یا فریلنسر می باشد.

هر دو طرف ۵ روز مهلت دارند تا تمام توضیحات و مدارک خود را برای داوری ثبت کنند. همینطور در این مرحله می توانند با یکدیگر به توافق برسند. درصورت نیاز کارفرما می تواند پرداخت امن ایجاد کند. درصورتی که کارفرما یا فریلنسر با پیشنهاد طرف مقابل موافقت کند، اختلاف بسته شده و مبلغ بر اساس پیشنهاد ثبت شده، انتقال داده می شود و پس از آن بخش گفتگوی پروژه بسته خواهد شد.

اگر در این ۵ روز یکی از طرفین به اختلاف مراجعه نکند و پیامی ثبت نکند، اختلاف به قسمت داوری خواهد رفت و عدم پاسخگویی طرف دوم در رای داوران تاثیر زیادی خواهد داشت.

اگر دو طرف در مرحله اول به تفاهم نرسند و مشکل برطرف نشود، بعد از ۵ روز، امکان ایجاد درخواست داوری فعال می شود. هر زمان نفر اول هزینه داوری را پرداخت کرد، نفر دوم ۵ روز مهلت دارد تا هزینه داوری را پرداخت کند. پس از ۵ روز از وارد شدن به بخش داوری، اختلاف به داوری ارسال می شود و پس از بررسی، نتیجه نهایی اعلام می شود.

در نظر داشته باشید اگر هر یک از طرفین هزینه داوری را پرداخت نکند، این موضوع در رای داوران بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

طرفی که بیشترین درصد مبلغ اختلاف به نفعش صادر شده باشد، هزینه داوری که پرداخت کرده بود را نیز بازپس خواهد گرفت.

فریلنسرهایی که در داوری شرکت نکنند یا رای به ضرر آنها صادر شود، بار اول یک نمره منفی از سیستم دریافت خواهند کرد و بار دوم دیگر اجازه فعالیت در کاریشه را نخواهند داشت.

در نظر داشته باشید پروژه هایی که وارد سیستم حل اختلاف میشوند، امکان ثبت نظر و رتبه برای کاربر مقابل را نخواهند داشت. همچنین امکان گفتگو پس از حل اختلاف، و بسته شدن آن، دیگر وجود ندارد.